Algemeen

Deze disclaimer is een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker van Hardlopen met Evy (hierna: “gebruiker”, “u” of “uw”) en ENERGY NV (hierna: “Energy NV”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot het gebruik van de Hardlopen met Evy Application (“App”) en gerelateerde website(s) (“Website”). ENERGY NV verstrekt deze App/Website en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de App/Website, of enige andere websites gelinkt naar of van deze App/Website. Binnen de perken van hetgeen is toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, zal ENERGY NV in geen geval aansprakelijk kunnen zijn jegens de gebruiker van de App/Website of een derde partij m.b.t. enige vordering die verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op de App/Website. ENERGY NV biedt geen garantie dat de App/Website ononderbroken of foutloos zal zijn, dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, of dat de App/Website of de server die deze pagina’s beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. ENERGY NV is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan of voor virussen die uw mobiele telefoon of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de App/Website.

In app aankopen

Je kunt je abonneren en betalen via je iTunes-account. Het bedrag wordt in rekening gebracht op dat account wanneer je de aankoop bevestigt. Je abonnement wordt automatisch verlengd tenzij je het minstens 24u voor het einde van de lopende abonnementsperiode opzegt. De verlenging wordt binnen 24u voor het einde van de lopende abonnementsperiode in rekening gebracht op je account. De gebruiker kan abonnementen beheren en automatische verlenging na aankoop uitschakelen op de pagina ‘Abonnement beheren’ in de instellingen. Een ongebruikt deel van de gratis proefversie, mits aangeboden, kan niet meer worden gebruikt wanneer de gebruiker een abonnement op dit product koopt, indien van toepassing. Het abonnement wordt tegen dezelfde kosten verlengd.

De inhoud van de App is geen medisch advies

De content die we bieden via de App/Website, waaronder teksten, trainingsschema’s, foto’s, video’s, illustraties, en andere materiaal, ongeacht of de content afkomstig is van ons of derden (hierna: “content”), is niet bedoeld en dient niet te worden aanzien als of gebruikt in plaats van (A) het advies van een arts of andere medische professionals, (B) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (C) informatie die op of in een productverpakking of -label vermeld staat. De content vormt geen medisch advies. De gebruiker begrijpt en erkent dat hij/zij medisch advies nooit mag negeren of nalaten naar medisch advies te zoeken vanwege enige content in de App of op de Website, en dat hij/zij de content niet mag gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van de content, geheel of gedeeltelijk, of communicatie ervan via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen de gebruiker van de App/Website en ENERGY NV in. De gebruiker begrijpt dat wanneer hij/zij deelneemt aan een training, test of workout-programma, er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en/of overlijden bestaat. De gebruiker begrijpt dat ENERGY NV niet verantwoordelijk is voor eventuele gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App/Website, of uit enig handelen of nalaten van de gebruiker, als gevolg van enige informatie die de gebruiker heeft ontvangen via de App/Website. De gebruiker volgt het trainingsprogramma voorgesteld in de App of via de Website vrijwillig en op eigen risico, en ontslaat en ontheft ENERGY NV van aansprakelijkheid voor claims die zouden voortvloeien uit het gebruik van de App/Website.

De gebruiker van de App/Website aanvaardt alle risico’s verbonden aan het gebruik ervan. De gebruiker begrijpt dat er steeds blessures kunnen optreden ingeval de gebruiker niet in voldoende fysieke conditie verkeert, en eveneens als gevolg van normaal gebruik van de App/Website. De instructies en adviezen in de App en op de Website zijn geenszins bedoeld als vervanging van medische begeleiding.

De uitsluiting van aansprakelijkheid in deze disclaimer doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van de Energy NV voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden.