Evy Gruyaert running
Blessurepreventie \ Looptips / techniek

Mag ik mijn trainingsschema zelf wat bijsturen?

Home » Tips » Mag ik mijn trainingsschema zelf wat bijsturen?

De trainingsschema’s zijn opgemaakt vanuit jarenlange ervaring van Energy Lab coaches en volgens een wetenschappelijke opbouw. Kan je een bepaalde training niet uitvoeren, lees dan even na wat je best doet.

Hoe dikwijls in de week moet ik trainen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van je getraindheid en van je belastbaarheid. Als beginnend loper is het best je te beperken tot 2 à 3 trainingen per week. Er moet minstens 1 hersteldag zijn tussen 2 opeenvolgende trainingen, bij voorkeur zelfs 2 dagen. Lopen heeft een zware impact op je bewegingsstelsel, en je moet je lichaam geleidelijk aan gewoon maken aan deze belasting. Goed getrainde lopers daarentegen kunnen dagelijks lopen, soms zelfs 2 keer per dag.

Kan ik een training laten vallen?

Je kan een training laten vallen. Soms is dit zelfs noodzakelijk: als je vermoeid bent, als je ziek bent of als je een blessure hebt. Probeer deze training niet in te halen door op een voorziene rustdag een gemiste training bij uit te voeren. Als je slechts 1 tot 2 trainingen mist kan je de draad opnieuw opnemen. Als je meerdere trainingen mist zet je best een stap achteruit, en herneem je je trainingsschema met een mindere belasting dan degene waarmee je was gestopt. 

Kan ik een training langer maken?

Hou je bij voorkeur aan je opgelegde schema. Looptrainingen zijn belastend voor je lichaam, en je mag geleidelijk het trainingsvolume en de trainingsintensiteit opvoeren. Het is dus geen goed idee om plots zowel de duur als de intensiteit van de training te verhogen, aangezien dit aanleiding kan geven tot overbelasting. Net daarom stopt de trainingsregistratie nadat je training is afgelopen.

Ik ben ziek gevallen.

Wat nu? Een ziek lichaam is niet trainbaar! Gaan trainen wanneer je flink ziek bent is absoluut uit den boze. Met een lichte verkoudheid kan je eventueel wel gaan lopen, zolang de symptomen zich vooral boven de nek situeren (loopneus, lichte hoofdpijn,…) en je hartslag in rust niet is verhoogd. In geval van koorts is het verboden om te gaan lopen, dit kan potentieel nefaste gevolgen hebben voor je gezondheid. Vooraleer je weer gaat trainen moet je lichaam vrij van ziekte zijn. Voor iedere dag waarop je koorts hebt gehad moet je twee extra dagen rust in acht nemen, te tellen vanaf het moment waarop je koorts verdwenen is. Ga je toch trainen wanneer je je niet 100% fit voelt, pas dan de intensiteit en de duur van de training al naargelang aan!

Is snelheid belangrijk wanneer ik tot doel heb om fit te worden?

Wanneer je niet gericht bent op competitie, en wanneer je vooral wil sporten om je gezondheid te bevorderen, dan zijn intensieve en belastende trainingen niet nodig, zelfs tegenaan gewezen. Rustige duur- trainingen die je uitvoert binnen je eigen belastbaarheid zullen je sterker maken, en zullen je immuunsysteem versterken zodat je minder vatbaar bent voor virale infecties. Intensieve trainingen zullen daarentegen je immuunsysteem verzwakken.